Gizarte-desberdintasunak, baldintzatzaile sozialak eta COVID-19

Laster artikulu hauek argitaratuko ditugu:

  • Gizarte-desberdintasunak COVID-19-ren kutsaduran eta hilkortasunean
  • Pandemiaren eragina eta haren kudeaketa osasuneko desberdintasun sozialetan
  • Baldintzatzaile sozialak eta COVID-19
  • Epidemiaren kudeaketa osasunaren determinatzaile sozial gisa, kutsaduretatik harago
  • Gizarte-desberdintasunak COVID-19-ren kutsaduran Euskadin 
  • Konfinamendua, osasuna eta desberdintasun sozialak osasunean Euskadiko haurren artean