Euskal instituzioek bat egiten dute Right to Cure Europako Herritarren Ekimenarekin

Arabako eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek eta Gasteizko eta Donostiako Udalek Right to Cure Europako Herritarren Ekimenaren   alde Adierazpena edo Mozioa aho batez onartu dute.

Jarraian, testu osoa:

ZIOA eta AURREKARIAK

Mozio honekin ….. babesa eta atxikimendua adierazi nahi dio RIGHT2CURE Europako herritarren ekimenari. Ekimen horrek Europan milioi bat sinadura bildu nahi ditu, Europako Batzordeari beharrezko neurri guztiak martxan jar ditzan bermatzeko jabetza intelektualeko eskubideek, hala nola patenteek edo lizentziek, ez dutela COVID-19aren aurkako tratamenduen eta txertoen eskuragarritasuna mugatuko. Aldi berean, sendagaien bidezko prezioak bermatzeko neurriak hartzea eskatzen du Adierazpenak.

COVID-19ak eragindakoa bezalako osasun-larrialdiko egoera batean, funtsezkoa da sendagaien bidezko prezioa bermatzea, behar dituzten pertsona guztientzat eskuragarri egon daitezen.

Hala ere, COVID-19aren aurkako etorkizuneko tratamenduak eta txertoak adibide bat izan daitezke, erakusten duena nola gailentzen zaizkion merkaturatze-esklusibotasuna eta monopolioak eskuragarritasun-bermeari. Adibidez, herrialde aberastuek (munduko biztanleriaren % 13 baino ez dira) blokeatu egin dute txertoen munduko hornidura potentzialaren erdia, gutxienez.

COVID-19 Teknologia Eskuratzeko Funtsa (C-TAP), OMEk sortu zuena ezagutzak, jabetza intelektuala eta datuak borondatez partekatzeko, baztertu egin du industria farmazeutikoak. Horren ordez, enpresek lizentzia akordio sekretuak eta murriztaileak sinatzen jarraitzen dute. Adibidez, Gilead Sciencesek lizentzia akordio sekretuak sinatu ditu remdesivir sendagaiarentzat -finantzaketa publiko handia duen sendagaia-, berak aukeratutako fabrikatzaile gutxi batzuengana mugatuta, horrela munduko biztanleriaren ia erdia kostu baxuan hornitzea eragotziz.

Gaur egun, sendagai berrien prezioak benetako odoljarioa dira Osasun Sistema Nazionalarentzat. 2018an, ospitaleko farmaziako gastua 6.600 milioi eurotik gorakoa izan zen. Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentearen (AIReF) arabera, gastu hori etengabe hazi da azken urteotan, 2013an 2.300 milioi eurokoa baitzen, ia hiru aldiz gutxiago. Euskadin, urrutira joan gabe, farmazia- eta osasun-gastua (ospitale-gastua, errezetarekin egindako gastua eta errezetarik gabeko gastua) 1.104.861 eurokoa izan zen 2017an, 2014an baino %21,21 gehiago.

Ikerketa berritzailearen zati handi bat ikerketa-zentro publikoetan egiten da, finantzaketa publikoarekin. Kasu askotan, enpresek kostu-prezioan erosten dituzte ikerketa horien emaitzak, eta, gero, gehiegizko prezioak jartzen dizkiete azterketa horietatik aurrera garatutako sendagaiei. Maiz, prezioa fabrikazioaren eta ikerketaren kostua baino 10, 100 eta 1.000 aldiz garestiagoa da. Izan ere, industriak % 16 inbertitzen du ikerketan, eta % 23 baino gehiago gastatzen du marketinean, osasun-arloko profesionalengan eraginez, farmako horien preskripzioa areagotu dezaten.

Konpainiek sendagai merkeenak erretiratzeko joera dute, kasu askotan eraginkorrak direnak, garestienak errezetatzera behartuz. Horrek eragiten du, halaber, osasun-sistemek ordaindu ezin izatea eta tratamendu berrien onarpena atzeratzea edo arrazionamendu bat ezartzea (kasu larrienetarako bakarrik). Gainera, baliabideak murriztu egiten dira beharrezkoak diren beste partida batzuetarako, hala nola langileentzako edo ekipamendu eta eraikin sanitarioak mantentzeko eta berritzeko.

Sendagai berrien gehiegizko prezioa dela eta, gobernuek koordainketak jartzen dizkiete pentsiodunei eta finantzaketa publikoa kentzen diete sendagai erabilgarri askori. 1.400.000 lagunek baino gehiagok ezin izan zituzten erosi 2018an Espainiako Estatuan osasun publikoan errezetatu zizkieten botikak.

Sendagai berrien prezio altuek kausa bat dute: patenteen monopolioa eta beste esklusibotasun batzuk, zeinek nahi duten prezioa ezartzeko aukera ematen baitiete enpresei. 20 urteko monopolioa ematen da enpresak epe horretan ikerketa-kostuak berreskuratzeko. Baina errealitatea da farmazia-enpresek askoz lehenago berreskuratzen dituztela kostu horiek (urtebete, bi edo hiru urtean), sendagaiei esleitzen dizkieten irabazi-marjina handiak direla eta. Izan ere, administrazio publikoek ez dute lotura ekonomiko horiek arautzen dituen araurik.

Gaur egun, produktu farmazeutikoen erosketa Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen du, hau da, ez dago araudi berezirik. Bestela esanda, edozein hornidura-kontratu arautzen duen legeria berak arautzen du farmazia-produktuen erosketa. Gainera, botikak eskuratzeko unitate-prezioak ezagutarazteko betebeharra dagoen arren, ordaintzen den benetako prezioa ezkutatzea da normalena. Farmazia-konpainiekin sinatutako konfidentzialtasun-akordioek eragotzi egiten dute administrazio publikoek laborategiekin negoziatutako prezioak ezagutaraztea.

Joera horrek arriskuan jartzen ditu osasunerako eskubidea eta osasun-arreta, sendagaiak eskuratzeko zailtasunak sortuz eta osasun-sistema publikoen finantza-egonkortasuna tenkatuz.

Errealitate horren aurrean, Adierazpen honek proposatzen du osasun-administrazioek bidezko prezioak eztabaidatzeko eta ezartzeko duten gaitasuna indartzea, ahalik eta gardentasun handienarekin, herritarrek beharrezko tratamenduak jasotzeko aukera izan dezaten bermatuz eta osasun-sistema publikoa mantentzea arriskuan jarri gabe.

 ….MOZIO honen bidez:

  • Babestu egiten du RIGHT2CURE Europako herritarren ekimena, zeinaren bidez eskatzen baita jabetza intelektualeko eskubideek, patenteak barne, ez oztopatzea COVID-19rako etorkizuneko edozein txerto edo tratamenduren irisgarritasuna edo eskuragarritasuna. Era berean, sendagaiak bidezko prezioan eskuratzea bermatuko duten legezko neurriak hartzea eskatzen dute.
  • Azpimarratzen du Adierazpenak eskatzen duela saihestea EBren legediak, datuei eta merkataritza-esklusibotasunari buruzkoak, mugatzea estatu kideek emandako nahitaezko lizentzien berehalako eraginkortasuna. Era berean, legezko betebeharrak sartzeko deia egiten dute, EBko funtsen onuradun direnek ezagutzak, jabetza intelektuala eta/edo osasun-teknologiarekin lotutako datuak parteka ditzaten.
  • Halaber, ekarpen publikoen gardentasunaren arloko lege-betebeharrak sartzea eskatzen du, eta proposatzen du osasun-administrazioek bidezko prezioak eztabaidatu eta ahalik eta gardentasun handienarekin ezartzeko duten gaitasuna indartzea, herritarrek beharrezko tratamenduak jasotzeko aukera izan dezaten bermatuz eta osasun-sistema publikoa mantentzea arriskuan jarri gabe.
  • Espainiako Kongresuari eskatzen dio susta dezala Europar Batasuneko legeria aldatzea eta, ondoren, Espainiako araudira transposizioa egitea, horrek aukera eman diezaien estatu kideei eta herritarrei sendagaien prezioak behar bezala finkatzeko behar duten informazio guztia ezagutzea.
  • Gardentasunarekiko eta kontuak ematearekiko duten konpromisoa adierazten du, eta Espainiako Estatuan sendagaien prezioak finkatzeko ardura duen Batzordeari eta arlo horretan erantzukizuna duten erakunde guztiei eskatzen diete argitara ditzatela sendagaien kostua finkatzen duten aktak eta dokumentuak, bai eta sendagaiak osasun publikorako eskuratzen direnean dituzten unitate-prezioak ere.
  • Espainiako Estatuan sendagaien prezioak ezartzeaz arduratzen den Batzordeak irizpide nagusitzat enpresek egindako fabrikazio- eta ikerketa-kostu errealak erabiltzea babesten du, prezio horiek herritarrentzat eskuragarriak izatea bermatuz eta Osasun Sistema Nazionalaren bideragarritasuna arriskuan jarri gabe.
  • Era berean, Diputatuen Kongresuari eskatzen dio laborategiek erakunde eta profesional sanitarioei egiten dizkieten ordainketak arautzeko, horiek herritarren eskura egon daitezen, eta neurriak ezartzeko, hartara osasun-sistema publikoaren barruan prestakuntza eta dibulgazio sanitarioaren finantzaketaren esparruan egon daitezkeen balizko interes-gatazken arauketa eta gardentasun ahalik eta handiena bermatzeko. Era berean, herritarrei osasun-arloko zabalkundea emateko baliabide publikoen eskuragarritasuna bermatzea eskatzen dute.
  • Azkenik, babesa ematen dio ikerketa kliniko ez-komertzialari eta funts publikoen bidezko osasun-prestakuntza independenteari, eta ezinbestekotzat jotzen dute Europako eta Espainiako araudiaren aldaketa sustatzea, hori errealitate bihur dadin eta sendagaien prezioetan ikerketan egindako inbertsio publikoaren araberako itzulera proportzionala bermatuko duten neurriak sar daitezen. Era berean, Espainiako Gobernuari eskatzen diote Osasun Sistema Nazionaleko saiakuntza kliniko ez-komertzialen sare bat sortzeko, eta patenteen araudia aldatzea defendatzen dute.